BH Online | Manfaat Keusahawanan Sosial

SEMANGAT sukarelawan dan membantu golongan memerlukan amat murni dan sering diberi perhatian semua golongan masyarakat. Pada peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi (IPT), pelajar sering didedahkan aktiviti berkenaan.

Read More